loader

Fyll ut skjema og bestill time

Rotfyllinger - Tannlege Førde

EMALJE TANNKLINIKK

 
Rotfylling

Rotfylling

Ei rotfylling inneber at pulpa vert fjerna og erstatta med eit bakterietett materiale.

Betennelse i nerven

Betennelse i nerven

Somme gonger kan tenner med hol eller djupe fyllingar føre til murring og svak tannverk

Rotspissamputasjon

Rotspissamputasjon

I tilfelle der vanleg rotfyllingsbehandling aleine ikkje fører fram, kan ein rotspissamputasjon bidra til å løyse problemet

loader