loader

Fyll ut skjema og bestill time

Spesialfelt


Protetikk

Protetikk

Når tenner har fått store fyllingar, er nedslitne eller er rotfylte vil det ofte vere kronebehandling som gjev det beste resultat over tid.

Tannkjøttsjukdom

Tannkjøttsjukdom

På klinikken gjev vi både behandling og oppfølging av pasientar med tannkjøtsjukdomar. Tannpleiar undersøkjer tennene og stiller diagnose i samråd med spesialist.

Implantatbehandling

Implantatbehandling

Forundersøking er viktig når pasienten skal få tannimplantat. Det same gjeld ved infeksjonar i kjevebeinet og når relasjon til nervar, bihole eller andre anatomiske strukturar krev tredimensjonale opptak.

loader