loader

Fyll ut skjema og bestill time

Vanlige problemer - Tannlege Førde

EMALJE TANNKLINIKK

Visdomstenner

Visdomstenner

Vanskar med reinhald
Visdomstennene er dei tennene som bryt fram sist, vanlegvis når ein er 18–24 år

Syreskader

Syreskader

Syreskader på tennene er et økende problem i dagens samfunn. Kostholdet har endret seg og både mat og drikke kan inneholde skadelige syrer.

Tanngnissing

Tanngnissing

Ein reknar med at om lag 5 prosent av den vaksne befolkninga i periodar er plaga med denne tilstanden

Tannfraktur

Tannfraktur

Tenner med store fyllingar gjer at tannsubstansen kring fyllinga er svekt

Infraksjonar

Infraksjonar

Ein infraksjon vil seie det same som eit ufullstendig brot eller ein begynnande sprekk

Dårleg ånde

Dårleg ånde

Dårleg ande kan ha fleire årsaker, men kjem ofte av tilhøve i munnhola

Munntørrhet

Munntørrhet

Sjølv om ein sjeldan tenkjer på det, har spyttet mange viktige funksjonar

Kjeveleddsproblemer

Kjeveleddsproblemer

Problemet kan starte i sjølve leddet eller kome som følgje av problem med tenner eller tyggjemuskulatur.

Herpes munnsår

Herpes munnsår

Herpesmunnsår er forkjølingssår forårsaka av eit virus (herpes simplex-virus type 1)

After

After

After (munnskåld) er små, smertefulle sår som kjem i munnhola

Røyking

Røyking

Det herskar liten tvil om at røyking er helseskadeleg. Dess meir ein røyker, dess større kan konsekvensane verte

Snus

Snus

Dei seinare åra har talet på røykarar gått ned i Noreg. Samstundes har ein sett ein kraftig auke i snusbruk

Amalgam

Amalgam

Frå 1. januar 2008 vart det her i landet innført totalforbod mot amalgam som tannfyllingsmateriale

Snorkeskinne

Snorkeskinne

Snorking er relativt vanleg, og meir utbreidd blant menn enn blant kvinner

loader