loader

Fyll ut skjema og bestill time

Tannlegeskrekk

Tannlegeskrekk

Tannlegeskrekk

Undersøkingar fortel oss at fem til ti prosent av den vaksne befolkninga i Noreg ikkje går regelmessig til tannlegen, grunna angst for tannbehandling

Roande medikament

Roande medikament

Under behandlinga er ein heile tida medveten, men ein vil vere sløv og søvnig

Lystgass

Lystgass

Behandling under lystgass krev at den behandlande tannlegen har eigen lystgassautorisasjon

Narkose

Narkose

Narkose er eit tilbod til dei som ikkje klarar å gjennomføre tannbehandlinga på annan måte

loader