loader

Fyll ut skjema og bestill time

Tannhelseinfo - Tannlege Førde

EMALJE TANNKLINIKK

På disse sidene har vi lagt ut litt generell informasjon om tannhelse som kan være til hjelp for våre pasienter. Se menyvalgene på venstre side for en oversikt.
Hol i tennene

Hol i tennene

Karies er ein svært vanleg tannsjukdom som kan føre til store plager viss ein ikkje behandlar den.

Estetisk tannbehandling

Estetisk tannbehandling

Mykje av det me et og drikk i det daglege, kan misfarge tennene. Dette gjeld til dømes kaffi, te, røyk,
snus og raudvin.

Krone / bru

Krone / bru

Ei bru er ei tannrestaurering ein kan nytte til å erstatte éi eller fleire tenner.

Implantat

Implantat

Tannimplantat vert nytta til å erstatte manglande tenner. Desse vert operert inn i kjevebeinet.

Proteser

Proteser

Ein heilprotese er ei tannerstatning ein nyttar når alle tennene i kjeven manglar.

Rotfyllinger

Rotfyllinger

Ei rotfylling inneber at
pulpa vert fjerna og erstatta med eit bakterietett materiale.

Tanntrekking / kirurgi

Tanntrekking / kirurgi

Dersom ein må operere tanna ut,
vil ein brette tannkjøtet til sides, fjerne naudsynt kjevebein og dele tanna opp etter behov.

Vanlige problemer

Vanlige problemer

Visdomstennene er dei tennene som bryt fram sist, vanlegvis når ein er 18–24 år.

Barn og tannbehandling

Barn og tannbehandling

Det første møtet med den offentlege tannhelsetenesta vil vanlegvis skje i løpet av året ein fyller tre.

Tannregulering

Tannregulering

Kjeveortopedi er ei spesialisering innan tannlegeyrket som krev tre års vidareutdanning.

loader