loader

Fyll ut skjema og bestill time

Krone / bro - Tannlege Førde

EMALJE TANNKLINIKK

 
Krone

Krone

Ei krone er ei tannrestaurering som vert nytta dersom tanna er så skada at den ikkje kan reparerast med ei fylling

Bru

Bru

Ei bru er ei tannrestaurering ein kan nytte til å erstatte éi eller fleire tenner.

Stift / Krone

Stift / Krone

Rotfylte tenner som knekk kan ofte byggjast opp att.

loader