loader

Fyll ut skjema og bestill time

Frå august er det ledig jobb som tannhelsesekretær. Om denne type arbeid sjå:
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/tannhelsesekretaer
Dei utan denne utdanning kan gjerne søkje og vil om aktuelt få opplæring i dei aktuelle arbeidsoppgåver.
loader